VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Dobrý den vážené zákaznice a zákazníci, vítáme Vás na stránkách našeho e-shopu www.top-hracky.cz  Věříme, že naše spolupráce bude vždy probíhat bez problémů a bude radostí pro všechny.

Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.top-hracky.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. Pokud zboží nemáme skladem a nebude v době objednání zboží ve velkoskladech, bude o tom zákazník informován a zaslána informace, kdy bude zboží skladem.

K objednání kupující vybere zboží, řádně vyplní "objednávkový formulář" a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží si může kupující ověřit u jednotlivých položek zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků.

Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

Zrušení objednávky

Kupující i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku kupujícího až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a kupujícím, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Převzetí zboží

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky, usnadní to případnou reklamaci.

Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a popřípadě i samotné zboží.

Komunikace mezi kupujícím a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a kupujícím je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

Záruční podmínky a reklamace

Garance www.top-hracky.cz - všechny záruční reklamace, kde se závada projeví do 30 dnů od převzetí zboží řešíme výměnou zboží za nový kus. Pokud zboží není v daný moment na skladě, bude Vám v nejkratším možném termínu objednáno, nebo umožněn výběr jiného zboží ve stejné hodnotě. Pro zrychlené řešení reklamace výměnou za nový kus do 30 dnů od zakoupení musí být reklamované zboží vráceno kompletní (tj. včetně veškerého příslušenství, manuálů, atd.). Garance výměny se nevztahuje na mechanické poškození.

Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. 
Záruční doba je 24 měsíců. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. 
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Reklamace

V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace

Pokud chce kupující reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.top-hracky.cz , vyžadujeme včetně zboží, písemný popis uvedené závady výrobku a doklad o koupi. Bez dokladu o koupi nelze zboží reklamovat. Zásilky, z kterých není patrné, proč k nám byli zaslány, budou vráceny odesilateli.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Vyřízení reklamace

Dodavatel či dovozce posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. 
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Reklamace a právo na odstoupení od obchodní smlouvy:

Zákazník má právo bez udání důvodu odstoupit do 14 dní od kupní smlouvy, v takovém případě je mu vrácena, v případě platby předem celá částka do 5 kalendářních dnů převodem na učet a to až po obdržení vráceného zboží prodejci. Zboží je možno vrátit pouze ve stejném stavu, v jakém jej zákazník obdržel. V tomto případě bude prodejcem vrácena zákazníkovi celá částka za zboží.

Při vrácení zboží bez udání důvodu se nevrací poštovné k zákazníkovi, zákazník hradí následné poštovné k prodejci.

V případě zájmu o vrácení použitého zboží nabídneme k vrácení částku odpovídající hodnotě použitého zboží.

Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení 
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.top-hracky.cz

Ochrana osobních údajů spotřebitele

Veškeré osobní údaje, které jsou nám svěřené, nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám, ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kdykoliv můžete požádat o jejich změnu či vymazání emailem.

 

 

ZPŮSOB PLATBY :

- platbu lze provést na účet číslo : 1035938677/6100

- platbu složenkou na adresu : Švarcová Monika, Pavlišovská 2294/10, 193 00 Praha 9

- dobírka

 

Prodáváme zboží pouze značkových firem : Lego, Hasbro, Mattel, Lamaze, Fisher Price, John, RC2 Brands In. U.S.A., Zak Designs Ltd, Götz, First Years, Golden Bear....

Je možný OSOBNÍ ODBĚR po předchozí domluvě !!!! Některé zboží máme ve skladu a z tohoto důvodu nelze zboží okamžitě odebrat !!!! Fungujeme jako e-shop a ne kamenný obchod !!!!


 

Děkujeme tým Top-hracky